Voorpagina


juni 2022

Wie vaart er mee?

In 2022 worden er vanuit de Historische Hoek van de Vissershaven van Den Oever vaartrips georganiseerd:

 • Tochtje in en om de haven van Den Oever van circa 45 minuten. Meestal geheel op de motor. € 10,- per persoon
 • Soms is ook een tocht van circa 1¾ uur in de buurt van de haven van Den Oever mogelijk. Die gaat dan deels op zeil. € 20,- per persoon.
 • Vertrek op de hele uren vanaf 10:00 tot en met 16:00 uur.
 • Kinderen tot en met 11 jaar half geld.
 • Geef je op via https://www.onew.nl/php-html/wievaartermee.php

Data:

 • zaterdag 6 augustus
 • zondag 7 augustus
 • zaterdag 27 augustus – Flora- & Visserijdagen (alleen tochtjes van 45 minuten)
 • zondag 28 augustus – Flora- & Visserijdagen (alleen tochtjes van 45 minuten)
 • zaterdag 10 september – Open monumenten dag (op aanvraag is ook een tochtje van 1¾ uur soms mogelijk)
 • zondag 11 september – Open monumenten dag (op aanvraag is ook een tochtje van 1¾ uur soms mogelijk)

Geef je op via https://www.onew.nl/php-html/wievaartermee.php


25 juli 2022

De Havenboet is drie dagen de uitvalsbasis van NH Media geweest. Tijdens die dagen zijn verschillende interviews gehouden. Zie:
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/306189/

6 juni

Lars van der Bel, journalist van het Noordhollands Dagblad, schreef een mooi artikel over de activiteiten in onze Historische Hoek.


mei 2022

Gezellige reünie van de Vereniging Botterbehoud (VBB)

Op zaterdag 21 mei organiseerde de Vereniging Botterbehoud (VBB), in samenwerking met de Stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen (ONEW), hun jaarlijkse reünie voor haar donateurs. Naast de schepen die Den Oever als thuishaven hebben (de Wieringer Aken WR4 en WR173 en het Wieringer Skuutje WR60) waren speciaal voor deze gelegenheid uit Den Helder de Lemmer Aak LE74 en de Botter HD2, uit Makkum de Botter BU61 en uit Urk de Vollenhovense Bol VN89 overgekomen.
Na koffie en een ‘Behouden vaart’ door burgemeester Rian van Dam werd er afgevaren.
Omdat er ’s ochtends behoorlijk wat wind stond werd gekozen om het IJsselmeer op te gaan en onder de beschutting van de Wieringermeerdijk naar Oude Zeug te varen. Voor velen was het de eerste keer dat de auto’s op de Afsluitdijk nu een keer voor hen moesten wachten, in plaats van andersom. En ook het ‘sluizen’ was voor velen bijzonder.
Bij terugkeer werd het op de kade voor De Havenboet een gezellige bedoening, mede dankzij ondersteuning van de DekaMarkt, Smultaria, het Visbakteam, de Wieringer ijs- & zuivelboerderij, de Visafslag, de door een vrijwilligster gemaakte ravigotte saus en het team van vrijwilligers.
Een geslaagde dag!


april 2022

De ONEW ontvangt de Van Waningprijs van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

De Van Waning Prijs is in 1966 ingesteld door wijlen ere-bestuurslid de heer C.J.W. van Waning. De prijs wordt als wisselprijs toegekend aan degene die een bijzondere prestatie heeft geleverd met betrekking tot de organisatie of geschiedschrijving van evenementen van Stichting en Vereniging. Eén en ander in de ruimste zin van het woord.
De Van Waningprijs 2022 is tijdens de Voorjaarsbijeenkomst in het Zuiderzee Museum in Enkhuizen op zaterdag 9 april uitgereikt aan:
STICHTING ONDERDAK NAUTISCH ERFGOED WIERINGEN
De uitreiking van de Van Waningprijs 2022 door voorzitter Ineke Verkaaik-Hogervorst aan de voorzitter van de ONEW (l) en Kees Hos (r) (foto Jo Gorgels)
Op grond van de volgende overwegingen:
In augustus 2021 is in de Historische Hoek van de Vissershaven van Den Oever een nagelnieuw gebouw, De Havenboet, geopend door burgemeester Rian van Dam. Het gaat dienst doen als werkplaats en ontmoetingsruimte. De Stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen (ONEW) is eigenaar van dit gebouw en ondersteunt daarmee de activiteiten die er rond de schepen uit de Historische Hoek plaatsvinden.
Wieringen was vroeger als eiland volledig afhankelijk van scheepvaartverkeer en telde in 1905 een vloot van 202 schepen, waaronder de bekende Wieringer aken. De ONEW heeft de afgelopen jaren met veel vrijwilligers en steun van sponsoren, de mogelijkheden gecreëerd om de nautische geschiedenis van Wieringen en haar schepen uitgebreid aan het grote publiek te presenteren.
In de haven bij De Havenboet zijn ligplaatsen voor de 3 varende monumenten; 2 Wieringer aken (WR4 en WR173) en een kleiner Skuutje WR60. Ook zijn er plaatsen beschikbaar voor gastschepen. De WR60 en de WR4 zijn door Kees Hos, één van de bestuursleden, eigenhandig in hun oude luister gerestaureerd en nu ondergebracht in eigen organisaties, die het voortbestaan van de schepen waarborgen. De andere bestuursleden hebben op het organisatorisch terrein hun sporen zeker verdiend.
Door de jaren heen is veel kennis vergaard, die nu in een prachtige omgeving verder kan worden uitgedragen. Belangrijk voor de hele wereld van de erfgoedschepen. Ook worden praktische cursussen georganiseerd op het gebied van het varen met de schepen en bijvoorbeeld ook van het naaien van zeilen van vlasdoek.
Met dit alles levert het bestuur van de stichting ONEW een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten januari 2022. Uitgereikt op 9 april 2022.


22 februari 2022:

De eerste vergadering van “De B&W vergadering op locatie” na twee jaar Corona beperkingen, vond vanmorgen plaats in De Havenboet. Tijdens de lunch schoof het bestuur van de ONEW aan en gaf een toelichting op de activiteiten in de Historische Hoek en had ook verzoeken. Zo bracht ze onder andere de beperkte internetmogelijkheden op de haven en de desolate staat waarin het peilschaalhuisje verkeert onder de aandacht.


De ONEW heeft 2 scheepsmodellen op schaal 1 : 87 laten maken. Deze modellen zijn te koop. Zie Modellen Wieringer Skuutje en Wieringer Aak.


Sinds de officiële opening van de Havenboet, in augustus 2021, is er een speciaal drankje, het Boetertje, te koop. Zie Boetertje


Zaterdag 11 en zondag 12 september 2021

De Historische Hoek neemt deel aan de door de gemeente Hollands Kroon georganiseerde Open Monumentendag.
Kom langs in de Historische Hoek en drink een kop koffie of thee en laat je informeren over de historische vissersschepen waarvan er vroeger zo’n 100 in de haven lagen.
En als je zin hebt kan je met een van de meer dan 100 jaar oude houten schepen een tochtje in en om de haven van Den Oever maken: 45 minuten, op de motor, vertrektijden op de hele uren. Kosten € 10 per persoon, kinderen tot en met 12 jaar half geld.
En als je een dubbele tocht van 90 minuten boekt wordt er ook nog even gezeild: € 18 per persoon, kinderen tot 12 jaar half geld.
Vertrektijden op het hele uur, reserveren is handig: info@onew.nl.


Zaterdag 21 augustus 2021

Op zaterdag 21 augustus 2021 heeft burgemeester Rian van Dam ons nieuwe gebouw officieel in gebruik genomen en tevens de naam er van onthult:

De Havenboet


Zaterdag 26 juni 2021

Er is een actie gestart om de Wieringer Aak WR4 voor Den Oever te behouden. Zie Nijdam Wieringer Aak WR4


Donderdag 24 juni 2021

Op zaterdag 21 augustus om omstreeks 14:00 uur zal burgemeester Rian van Dam van onze gemeente onze Werkplaats & Ontmoetingsruimte in de Historische Hoek van de Vissershaven van Den Oever officieel in gebruik nemen.

Het zou leuk zijn als er dan in de Historische Hoek wat meer aken en botters zouden liggen.


Maandag 7 december 2020

Onderstaande berichten staan voor een belangrijk deel ook in onze nieuwste Nieuwsbrief. Deze Nieuwsbrief bevat ook informatie over het Wieringer Skuutje WR60.
Zie: Documentatie

De afgelopen zomer is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: bij de Historische Hoek is een werkplaats en ontmoetingsruimte gerealiseerd! Deze ruimte is bestemd voor activiteiten rond de schepen die hun ligplaats hebben in de Historische Hoek.
In mei legde het constructiebedrijf Kiljan uit Den Helder op blokken van beton een stalen constructie (het gebouw staat 1,8 m boven de kade omdat de haven een paar keer per jaar door hoogwater en opstuwende wind onder water loopt). In juni volgde bouwbedrijf Garden Pleasure uit Breezand die op het stalen frame een houten gebouw plaatste.
Al deze werkzaamheden, de voorbereidingen daarvoor en de afwerking worden en werden ondersteund door een grote groep van vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten. Bij elkaar is door de vrijwilligers nu al ruim 2.500 uur aan ondersteuning verricht.

De naam
Nu wordt het gebouw nog De Werkplaats, Het Honk, De Roef of De Hoek genoemd. Voordat voor een definitieve naam wordt gekozen willen we een jaar lang kijken welke naam als meest bruikbaar/gewenst komt bovendrijven. Heb je daar een bepaald idee over dan kan je de enquête over de naam invullen op:
https://www.onew.nl/naam. Ook kan je daar een suggestie voor nog een andere naam opgeven. Voorwaarde is wel dat je je naam opgeeft: anders wordt hetgeen je hebt ingevuld, niet verwerkt.

Gebruik
Het gebouw is min of meer klaar. Jammer dat het vanwege de COVID-19 problematiek nog niet volledig gebruikt kan worden. Het is de bedoeling dat er in het gebouw kleine klusjes ten behoeve van de schepen worden verricht. Verder worden er cursussen (zeilnaaien, schiemansschap, zeiltheorie, …) gegeven en zullen er overleggen plaatsvinden.
Een belangrijk aanvullend doel is dat er informatie over de historische visserij en hun schepen wordt verstrekt. Buiten het gebouw zijn daarvoor op de betonblokken drie informatieborden
geplaatst.
Binnen staat nu een boekenkast met allerlei tijdschriften en een vitrine met spullen die vroeger op de schepen werden gebruikt. Verder wordt er nu gewerkt aan een maquette met een scheepswerf.

De maquette
De houten vissersschepen werden niet op Wieringen maar op hellingen in Makkum, Workum, Hindelopen en Van Ewijcksluis gebouwd. Zo is de WR4, die ook in de Historische Hoek ligt, gebouwd bij de werf van Nijdam in Van Ewijcksluis.
Omdat het eiland Wieringen met de Postboot vanuit Van Ewijcksluis verbonden was met de vaste wal, was Van Ewijcksluis voor de Wieringers een belangrijk dorp.
Vandaar dat nu gewerkt wordt aan een maquette van de haven van Van Ewijcksluis met de werf van Nijdam, de Postboot en het station met zijn tramlijn naar Schagen zoals die er begin 1900 er uit zag.

Informatieborden
Het gebouw staat op een fundering van betonblokken. Hier zijn tegenaan informatieborden geplakt: één over ‘De Visserij’, één over ‘De ‘Schepen’ en één over ‘De Haven’.

Model Wieringer Skuutje WR60
Verheugd zijn we dat we in het bezit zijn gekomen van het door Roel van der Schaaf gemaakte model van het Wieringer Skuutje WR60. Het model krijgt een plaats in het gebouw.

Informatiewaaier Den Oever
De ONEW is nauw betrokken bij het initiatief om alle activiteiten en bezienswaardigheden in en om Den Oever te inventariseren en te publiceren. Dit gebeurt via een waaier waarbij ieder waaierblad een activiteit of bezienswaardigheid bevat.
De gegevens van de waaier worden ook gepubliceerd op de website www.bezoekdenoever.nl van de gemeente Hollands Kroon.

Financiering
Het gebouw wordt gefinancierd uit eigen middelen (giften en kleinere subsidies) en de twee belangrijke subsidies van Leader en het Waddenfonds.
Omdat de exploitatie van het gebouw (energie, onderhoud en verzekeringen) een jaarlijkse kostenpost is, blijft elke aanvullende ondersteuning welkom!


Zaterdag 1 augustus 2020

De afwerking van de werkplaats is begonnen. De terrassen zijn klaar en vanaf het grote terras heb je een mooi uitzicht over de haven en kan je goed alle bewegingen van schepen, auto’s en wandelaars heel goed volgen.
Ook is de keuken geplaatst. Jammer dat de nutsaansluitingen nog niet in orde zijn. Dat kan nog wel enkele maanden duren.
Tegen de betonblokken zijn voorlopig nog de twee oude informatieblokken geplaatst. Deze zullen de komende tijd vervangen worden door 3 nieuwe borden die mooi op de betonblokken aansluiten: één over visserij, één over de schepen en de derde over de haven. De oude borden trekken al veel aandacht. Dit jaar zijn er vele malen meer foldertjes uitgedeeld en kunnen we veel informatie over de schepen kwijt.
Ook is er een nieuwe Nieuwsbrief rondgestuurd. Zie http://www.wr60.nl/nb.


Zondag 28 juni 2020

De mooie vloer ligt er in: tussen de balken de 9 cm extra Roofmate isolatie op de reeds aanwezige 4 cm dikke sandwichpanelen. Daartussen elektriciteitskabels, dan underlayment platen met daarop 28 mm dikke, 6 meter lange grenen delen. En dat allemaal afgewerkt met 3 lagen olie.
Wat ziet het er mooi uit!


Donderdag 11 juni 2020

Nog geen drie weken geleden begon Garden Pleasure uit Breezand aan de klus. En vandaag is die afgerond: het gebouw is klaar: opgeruimd en netjes.
Komend weekend hopen we nog wat verfwerk te kunnen doen en gaan we de klussen van volgende week voorbereiden: de leuningen en trappen worden gemonteerd en de isolatie wordt in de vloer aangebracht. Op de vloer komen underlayment platen met daarop een mooie grenen vloer te liggen.
En we hopen wat te vorderen met de nutsaansluitingen.


Dinsdag 9 juni 2020

Naast de bouw wordt er nu ook gewerkt aan de nuts aansluitingen. Boersen Bliksembeveiliging B.V. heeft een aardpen 9 m diep in het haventerrein geslagen. De 25 mm2 aarddraad ligt nu tot in de meterkast.
En nu de gepotdekselde planken tegen de voorgevel zijn gemonteerd kunnen ook de 4 ramen geplaatst worden. Vermoedelijk volgen morgen de deuren. Ons gebouw is dan wind- en waterdicht.


Zaterdag 6 juni 2020

9 Vrijwilligers waren vandaag aan het verven! Er waren nog wat restjes wit en zwart te doen. De voornaamste klus is het houtwerk binnen van een beschermende laag te voorzien: kleurloos zodat het lijkt of je het kale hout ziet. De laag dient om het hout te beschermen tegen vuil en vieze handen.
Zou het lukken het morgen af te ronden? Dan hebben we dit weekend bijna 15 liter houtbescherming aangebracht.
Het gebouw is nu rondom geïsoleerd. Maandag wordt begonnen met de zwarte planken gepotdekseld (of beter: ‘getrapte weeg’) aan te brengen.


Woensdag 3 juni 2020

De dakpannen zitter er op. Morgen is er wat regen voorspeld dus dat is mooi op tijd. Wel moeten de vorst en de daklijsten nog worden aangebracht.


Maandag 1 juni 2020

De bouw van de werkplaats en ontmoetingsruimte is alleen haalbaar dankzij de inzet van vrijwilligers. Deze Pinksterdagen hebben de vrijwilligers ruim 40 uur besteed aan het schilderen van het gebouw. Daarbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de steigers die er toch stonden. En het weer werkte natuurlijk ook geweldig mee!
De verfklus is ook nog niet afgerond. Buiten zal er nog het nodige afgerond moeten worden en daarna kunnen we binnen aan de slag.


Vrijdag 29 mei 2020

Een week geleden is de bouw gestart. Wat is er veel gebeurd afgelopen week!
Vandaag is de isolatie op het dak aangebracht en een begin gemaakt met het monteren van de panlatten. Dinsdag wordt dat afgerond en starten we met het leggen van de rode pannen.
Ondertussen is ook een begin gemaakt met het verven. Al het hout aan de buitenkant is behandeld met een primer en er is een begin gemaakt met de zwarte houtconserverende laag. Komende pinksterdagen gaan de vrijwilligers dat afronden en beginnen met het wit aanbrengen op de kozijnen. Als dat allemaal is aangebracht wordt de isolatie aan de buitenkant gemonteerd en afgedekt met gepotdekseld zwart hout.
Dan begint de afwerking. Dat duurt altijd langer dan je denkt. We hopen half juni een eind gevorderd te zijn.


Woensdag 27 mei 2020

De eerste ‘verbouwing’ heeft plaatsgevonden. Toen het begin van het dak er op kwam, kwamen we er achter dat de ramen wel erg hoog in de voorwand zitten. Binnen merk je dat ook als je zit: je kan niet mooi over de haven uitkijken. Vandaar dat de ramen een balk lager komen. In bovenstaande foto is het verschil goed te zien. Drie ramen zijn al op de nieuwe en juiste hoogte terwijl één raam nog aangepast moet worden.
Inmiddels is er ook begonnen het hout in de conservering te zetten.


Dinsdag 26 mei 2020

Het gaat snel. Gisteren zijn de pakketten met hout aangekomen en gesorteerd en is een begin gemaakt met de onderste lagen van het gebouw. Vandaag zijn de wanden min of meer afgerond en is een begin gemaakt met de dakconstructie.


Vrijdag 22 mei 2020

Klaar voor de start!
Komende maandag start Garden Pleasure met de bouw, vermoedelijk met 4 man. Wij komen met minimaal 2 vrijwilligers.
Afgelopen woensdag is een grote oplegger uit Polen bij Garden Pleasure in Breezand gearriveerd met de onderdelen van de werkplaats: allemaal Noord-Europees hout.
Verder zijn met behulp van de kraan van Luyt de betonnen heipalen op hun plaats gelegd. Met een ‘dommekracht’ moeten ze alleen nog iets verschoven worden. Maar dat gebeurt pas nadat de werkplaats klaar is.
En tenslotte heeft John Warmerdam van Garden Pleasure het eerste pakket vast klaar gelegd (met behulp van een vorkheftruck van Luyt) en bouwhekken geplaatst en hebben we een tijdelijke trap geïnstalleerd.
Maandagmorgen 9:00 uur gaat de bouw echt beginnen! Eindelijk.


Vrijdag 15 mei 2020

Vandaag heeft onze burgemeester Rian van Dam, samen met haar man Hein van Leeuwen, zich op de hoogte gesteld van het varend historisch erfgoed binnen de gemeente Hollands Kroon. Op de haven van De Haukes lagen de betreffende schepen: de ansjovisjol KH44 uit Kolhorn, de Wieringer aken WR4 en WR173 uit Den Oever en het Wieringer Skuutje WR60, ook uit Den Oever.
Vanwege de Covid-19 problematiek liggen alle schepen nu nog in winterberging maar zullen komende weken weer naar hun eigen ligplaatsen uitwaaieren.
Ook werd een bezoek gebracht aan de in aanbouw zijnde werkplaats en ontmoetingsruimte bij de Historische Hoek van de Vissershaven van Den Oever.
De voorbereidingen zijn in volle gang om over een week met de bouw van het houten gebouw te kunnen starten.


Donderdag 14 mei 2020

Van het Windpark Wieringermeer kregen we de verheugende mededeling dat we een gift van € 1.500,- krijgen om de inrichting van ons gebouw verder te volmaken!


Dinsdag 5 mei 2020

Onder in het stalen frame zijn sandwich platen geplaatst: tussen twee metalen lagen zit 4 cm isolatiemateriaal. Daarboven zitten houten balken waarop de vloer komt. Tussen deze houten balken komt later nog een 9 cm dikke laag PIR isolatie (Roofmate). Die isolatie wordt pas aangebracht als het gebouw wind- en waterdicht is.
Voor het einde van deze maand start Garden Pleasure, geassisteerd door een team vrijwilligers, de bouw van de werkplaats.
Deze week wordt het hout van de terrassen (azobé) geleverd. De balkenlaag zal rond komend weekend op maat gemaakt worden.


Dinsdag 21 April 2020

Fase 1, de fundatie, nadert zijn einde. Vandaag werd de 2 m3 (~ 4,5 ton) beton van de blokken op het talud gestort. Nu laten uitharden en dan kunnen de betimmering en de stutten worden weggehaald en kunnen we beginnen met de fases 2a (= het plaatsen van het stalen frame) en 2b (= het vullen van het frame met isolatie).


Maandag 20 april 2020

In Wieringerwerf was een stapel 9 cm dikke Roofmate PIR isolatieplaten te koop, ideaal voor isolatie in het stalen frame. Omdat het gebruikte platen waren, waren ze behoorlijk stoffig. Nadat de 80 platen schoongeborsteld waren zijn ze getransporteerd naar Kater Funsport in Hippolytushoef. Zodra ze gebruik kunnen worden halen we ze daar op.


Zaterdag 18 april 2020

Voordat het stalen frame geplaatst kan worden moeten er ook betonblokken op het talud komen. Dit kunnen geen standaard blokken zijn omdat het talud onregelmatig is en scheef loopt. Om te voorkomen dat het beton met bekisting bij het gieten het talud afglijdt, moet de betimmering nog wel gestut worden tegen de betonblokken op de kade. Als dat gebeurt is kan komende dinsdagmiddag de circa 2 m3 beton gestort worden.


Donderdag 9 april 2020

Over de Afsluitdijk kwam vandaag speciaal voor ons een oplegger met ruim 20 ton beton van Dam Beton uit Akkrum: de voorste ondersteuning van het frame. Je kan nu zien waar het 22 cm hoge frame op komt te liggen. De kans op natte voeten door een ondergelopen haven is daarmee bijzonder klein.
De chauffeur plaatste de blokken vakkundig naast en op elkaar, binnen de marges die we daarvoor hadden bepaald.


Woensdag 1 april 2020

De bouw is begonnen!!
Het blijkt dat de kade alles behalve horizontaal is hetgeen een vereiste is om de ‘Lego’betonblokken te kunnen plaatsen. Vandaar dat er ‘opstorten’ worden gemaakt waar de blokken op worden geplaatst. De ‘opstorten’ variëren in dikte van 10 tot 24 cm. Er is 1 m3 beton voor nodig hetgeen door de vrijwilligers zelf wordt gedraaid en gestort.


Dinsdag 24 maart 2020
De laatste hobbel voor het maken van een werkplaats en ontmoetingsruimte bij de Historische Hoek van de Vissershaven van Den Oever is genomen: de gemeente Hollands Kroon verleent ons de Omgevingsvergunning.
Omdat we al geruime tijd in de startblokken stonden, konden nog dezelfde dag de nodige bestellingen worden geplaatst:

 • Bij Dam Beton uit Akkrum worden de ‘Lego’blokken besteld waarop het stalen frame komt.
 • Bij Kiljan uit Den Helder wordt het stalen frame besteld dat op de betonblokken komt.
 • Aan Garden Pleasure uit Breezand wordt groen licht gegeven voor het bouwen van het houten gebouw. Het gebouw komt op het stalen frame te staan zodat het veilig is als er water op de kade staat (bij een combinatie van opstuwende wind en hoogwater).
 • Bestellingen worden geplaatst voor de materialen die in het stalen frame komen: houten balken, sandwich platen en isolatie.

De stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen (ONEW) heeft het initiatief genomen, ter ondersteuning van de Wieringer Aken en het Wieringer Skuutje, een werkplaats en ontmoetingsruimte te verwezenlijken nabij de Historische Hoek in de Vissershaven van Den Oever (naast het Peilschaalhuisje).


De bouw van de werkplaats/ontmoetingsruimte wordt mede ondersteund door subsidies van Leader en het Waddenfonds.