Beleidsplan


In de Historische Hoek van de haven van Den Oever (in de kop van Noord-Holland op het voormalige eiland Wieringen) liggen een aantal voormalige vissersschepen waarmee (tot 1968) op zeil gevist is. Het zijn twee Wieringer Aken (de WR4 en de WR173) en het uit 1840 daterende Wieringer Skuutje (WR60). De drie schepen zijn ingeschreven in het register Varend Erfgoed en daarmee ”Varend Monument®”
De schepen krijgen veel aandacht van toeristen en andere geïnteresseerden. 
Er blijkt veel behoefte te zijn aan aanvullende informatie en de achtergrond van de schepen en hoe het leven indertijd aan boord was. Vandaar dat een groep betrokkenen, bij elkaar gekomen in de stichting Onderdak Nautisch Erfgoed (ONEW), het plan heeft tot doel bij de Historische Hoek een museum op te richten. 
Het is de bedoeling dat het museum door vrijwilligers wordt opgezet en ingericht. In het museum zal informatie worden gegeven over dergelijke schepen en de ontstaansgeschiedenis van de haven van Den Oever. Ook zullen er cursussen worden gegeven zoals navigeren met de vissersschepen. Verder komen ook ambachten aan de orde zoals zeilenmaken, touwslaan en nettenbreien. 
Financiering en promotie van dit plan geschiedt door:

  • Acties via de lokale en sociale media
  • Acties op evenementen zoals de Flora- en Visserijdagen in Den Oever
  • Giften
  • Bijdragen van de eigenaren van de schepen die hun ligplaats hebben in de Historische Hoek van de haven van Den Oever en gebruik maken van de werkplaats/ontmoetingsruimte

Verantwoording van de activiteiten vindt onder andere plaats via deze webite van de stichting en lokale en sociale media. 

De bestuurders verrichten, evenals de overige vrijwilligers, de werkzaamheden ten behoeve van de stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen zonder dat ze daar een vergoeding voor ontvangen.