Jaarverslagen

Jaarverslag 2020 stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen

Algemeen

Na ongeveer 5 jaar voorbereiding kon in 2020 eindelijk de bouw van onze Werkplaats en Ontmoetingsruimte beginnen.
Op 24 maart 2020 werd de laatste hobbel geslecht: de gemeente Hollands Kroon gaf de benodigde omgevingsvergunning af en konden we beginnen met de bouw.
Omdat het voortraject zo lang geduurd heeft, hadden we ons goed kunnen voorbereiden en konden we meteen met de bouw aan de slag.
Bij hoogwater en opstuwende wind staat de plaats waar het gebouw moet komen, onder water. Daarom staat het op 1,60 meter hoge betonblokken boven het haven terrein. Omdat de blokken op gelijke hoogte moesten komen, starten we op 1 april met uitvlakken van de ondergrond.
Achtereenvolgens bestonden de werkzaamheden uit:

april 2020

 • Uitvlakken van de plek waar de betonblokken aan de voorkant van het gebouw op komen te staan
 • Het plaatsen van de betonblokken
 • Maken van de betimmering voor de betonblokken die op het talud van de dijk worden gegoten
 • Volstorten van de betimmering

mei 2020

 • Plaatsen van het stalen frame waarop het gebouw komt te staan en waardoor het gebouw bij werkzaamheden aan de dijk vrij eenvoudig kan worden verplaatst
 • Het vullen van het frame met brandwerende en isolerende materialen
 • Start van de bouw van het houten gebouw op het frame

juni 2020

 • Dak plaatsen op het houten gebouw
 • Een eerste laag houtbeschermende verf aanbrengen
 • Buitenom isolatie aanbrengen
 • Buitenom tegen de isolatie gepotdekseld (getrapte weeg) hout aanbrengen
 • RVS dikwandige pijp vanuit het gebouw tot in de kade monteren. Door de buis komen de nutsvoorzieningen

juli 2020

 • Laatste lagen verf aanbrengen
 • Binnen elektriciteit aanleggen
 • Vloer leggen
 • Keuken plaatsen

augustus 2020

 • Kasten maken
 • Informatieborden plaatsen
 • Inrichting afronden

september 2020

 • Aansluiting op water, elektriciteit en riolering afronden
 • Toilet maken

Naast de bouw van de Werkplaats heeft de Stichting ook veel tijd besteed aan het maken van de informatiewaaier over Den Oever en omstreken. Het maken van deze informatiewaaier was een voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie van Leader. Data voor de waaier werden verzameld door Restaurant Bruisend en een student van het Friesland College uit Leeuwarden. Elk waaierblad bevat informatie over een bedrijf of activiteit in Den Oever en omgeving. Dat leverde uiteindelijk een waaier met 60 waaierbladen op!

Voor een aantal essentiële werkzaamheden werd gebruik gemaakt van gespecialiseerde bedrijven. Dat het gebouw, maar ook de informatiewaaier, er uiteindelijk zo mooi zijn komen uit te zien is doordat we een ongelooflijke steun hebben gehad van vrijwilligers die voor een belangrijk deel afkomstig waren van de groep die het Wieringer Skuutje WR60 in de vaart houdt. De schatting is dat er minimaal 2.500 uur aan inzet van vrijwilligers heeft plaatsgevonden.

Jaarverslag 2018 stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen

2018: het jaar van het (onder)zoeken! 
Dit was het jaar dat de grote werkzaamheden rond de Vissershaven van de haven van Den Oever, de plaats waar de werkplaats/ontmoetingsruimte bij de Historische hoek moet komen, aanvingen. 
Het hele jaar 2018 kon daardoor besteed worden aan het onderzoeken van de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de werkplaats/ontmoetingsruimte. 
Omdat de begroting voor het project nog niet rond was, werd een aanvullende subsidie aangevraagd bij het Waddenfonds. Rond de zomer kwam het bericht dat die gehonoreerd was! 
De subsidies van Leader en het Waddenfonds dekken ongeveer 90% van de begroting van de werkplaats/ontmoetingsruimte. Het bestuur van de ONEW heeft er alle vertrouwen in dat voor de laatste 10% nog financiering wordt gevonden. 
Aanvankelijk dachten we dat we ruim de tijd zouden hebben voor het uitzoeken hoe de werkplaats/ontmoetingsruimte inclusief fundatie er uit zou moeten komen te zien, maar om diverse redenen bleken we die tijd toch hard nodig te hebben. 
In januari deden we onze eerste aanschaf voor de werkplaats: 30 stevige stoelen en een mooie vitrinekast, allemaal gebruikt maar in goede conditie. 
Begin 2018 gingen we nog uit van een gebouw dat op een betonnen kanaalplaat (het frame) op een fundatie van betonblokken zou worden geplaatst. Daarvoor is contact gelegd met verschillende firma’s, firma’s gespecialiseerd in gebouwen van gebruikte zeecontainers en firma’s die werken met al dan niet gebruikte systeemunits. 
Een gebouw gemaakt van aangepaste zeecontainers of uit nieuwe systeemunits bleek veel te duur te worden vandaar dat we er voor kozen verder te gaan met een gebouw gemaakt van gebruikte systeemunits. Dat bleek nog behoorlijk lastig vanwege onze wens voor een open ruimte in het midden om zeilen uit te kunnen leggen: sommige oplossingen met systeemunits hadden in het midden steunpilaren. 
De oplossing voor een gebouw bestaande uit 5 gebruikte units van 5 x 2,4 m2 leek het meest voor de hand liggend en ook binnen ons budget te passen. 
Vanwege de eis dat het gebouw inclusief fundering binnen redelijke tijd verplaatst moet kunnen worden, zijn we afgestapt van een betonnen vloerplaat. Rond de zomer kwamen we er achter dat een frame opgebouwd uit stalen balken inclusief gebouw, makkelijker verplaatst kan worden. Tussen de stalen balken kunnen leidingen worden verwerkt en de isolatie van de vloer gemonteerd. 
In het najaar hadden we voortgangsoverleg met een van de subsidiegevers. Behalve allerlei zinvolle opmerkingen kregen we tijdens dat overleg ook een grote teleurstelling te verwerken: de subsidiegever vergoedt geen gebruikte materialen: een groot deel van ons werk bleek daarmee voor niets geweest te zijn. Ook voor de financiering van de reeds aangeschafte stoelen en vitrinekast moet nu een andere oplossing worden gevonden. We moesten opnieuw op zoek naar bedrijven die het gebouw zouden kunnen gaan maken. 
Een optie die we niet eerder onderzocht hadden, was een gebouw dat is gebouwd met behulp van ‘logs’, een blokhut. Doordat we inmiddels uitgaan van een stalen frame ontstaat de mogelijkheid het geheel van frame en gebouw in een keer op te hijsen waardoor ook een gebouw gemaakt uit niet demontabele logs tot de mogelijkheden behoort. 
We hebben toen contact gezocht met diverse logbouwers die gebouwen maken die duidelijk meer zijn dan tuinhuisjes. Na een eerste verkenning via e-mail bij verschillende bedrijven, bleven er 2 firma’s over en waar we vervolgens uitgebreid op bezoek zijn geweest en offertes van hebben gekregen. 
Door allerlei aspecten te wegen viel de keus, tussen Kerstmis en Oudjaar 2018, uiteindelijk op de firma Garden Pleasure uit Breezand. Dat de keus op dit bedrijf viel kwam onder meer omdat zij dichtbij gevestigd zijn, ons de gelegenheid geven diverse werkzaamheden samen te doen (=goedkoper) en omdat ze duidelijk geïnteresseerd waren in de opdracht en met ons mee wilden denken.
Het nieuwe jaar, 2019, kon begonnen worden met de voorbereidingen voor het verkrijgen van de juiste vergunningen. Daarbij werd de hulp ingeroepen van Architectenbureau Hollands Kroon uit Anna Paulowna
Streven is de werkplaats/ontmoetingsruimte voor de Flora- & Visserijdagen in augustus 2019 gereed te hebben. Of dat gaat lukken wordt nog spannend.

.

Jaarverslag 2017 stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen

De stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen (ONEW) is in augustus 2017 opgericht ter voorbereiding van de bouw van een werkplaats/ontmoetingsruimte in de Historische Hoek van de haven van Den Oever. In 2017 zijn de activiteiten van de ONEW dus beperkt gebleven tot voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de bouw en activiteiten ter financiering van het project. 
Omdat er in de komende tijd behoorlijke kosten gemaakt zullen worden, is er een renteloze lening ten bedrage van € 10.000 afgesloten. 
Een activiteit om de werkzaamheden van de ONEW breder onder de aandacht te brengen was het uitgeven van de ’Wieringer kalender 2018’. Een deel van de financiële afwikkeling daarvan loopt door tot in 2018.