voorpagina
  projecten
  contact / organisatie / verantwoording
  donaties
 Gegevens voor personen die een donatie aan de stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen willen geven

Het doel van de stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen is het steunen van activiteiten die direct of indirect betrekking hebben op het historisch Wieringer nautisch erfgoed.

De stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen heeft bij de Belastingdienst de ANBI status voor culturele organisaties aangevraagd.

De stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen bestaat behalve uit een groep vrijwilligers uit een bestuur:
- Gerrit Kater, voorzitter
- Tjeerdo Wieberdink, secretaris
- Kees Hos, penningmeester

De bestuurders verrichten, evenals de overige vrijwilligers, de werkzaamheden ten behoeve van de stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen zonder dat ze daar een vergoeding voor ontvangen.

per adres:
    Tjeerdo Wieberdink
        Stroeërweg 37
        1777 NE Hippolytushoef
        0227 - 51 23 04
        06 - 20 13 53 37
        info@onew.nl

bank:
        IBAN: NL56 BUNQ 2291 1981 30
        BIC:   BUNQNL2A

Kamer van Koophandel:
        69298866

RSIN:
        857822251

De stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen is sinds 3 november 2017
voor de Belastingdienst een instelling met een culturele ANBI.
Dit kan bij de belastingaangifte een financieel voordeel met zich meebrengen.

Beleidsplan stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen

In de Historische Hoek van de haven van Den Oever (in de kop van Noord-Holland op het voormalige eiland Wieringen) liggen een aantal voormalige vissersschepen waarmee (tot 1968) op zeil gevist is. Het zijn twee Wieringer Aken (de WR4 en de WR173) en het uit 1840 daterende Wieringer Skuutje (WR60). De drie schepen zijn ingeschreven in het register Varend Erfgoed en daarmee ”Varend Monument®”.
De schepen krijgen veel aandacht van toeristen en andere geïnteresseerden.
Er blijkt veel behoefte te zijn aan aanvullende informatie en de achtergrond van de schepen en hoe het leven indertijd aan boord was. Vandaar dat een groep betrokkenen, bij elkaar gekomen in de stichting Onderdak Nautisch Erfgoed (ONEW), het plan heeft tot doel bij de Historische Hoek een museum op te richten.
Het is de bedoeling dat het museum door vrijwilligers wordt opgezet en ingericht. In het museum zal informatie worden gegeven over dergelijke schepen en de ontstaansgeschiedenis van de haven van Den Oever. Ook zullen er cursussen worden gegeven zoals navigeren met de vissersschepen. Verder komen ook ambachten aan de orde zoals zeilenmaken, touwslaan en nettenbreien.
Financiering en promotie van dit plan geschiedt door:
  • Acties via de lokale en sociale media
  • Acties op evenementen zoals de Flora- en Visserijdagen in Den Oever
  • Giften
  • Bijdragen van de eigenaren van de schepen die hun ligplaats hebben in de Historische Hoek van de haven van Den Oever
Verantwoording van de activiteiten vindt onder andere plaats via deze webite van de stichting en lokale en sociale media.

De vrijwilligers die zich bezig houden met het oprichten van het museum en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, verrichten de activiteiten zonder dat ze daar een vergoeding voor ontvangen.